Om Selskapet

Springer A/S ble stiftet i 1986. Selskapet startet da en betydelig produktutvikling for å utvikle et produkt som skulle fungere på en god og enkel måte for å gi hunden den mosjon og fysiske stimuli den trenger. Resultatet ble Springer hundetrimmer for sykkel.

Selskapet patenterte hovedproduktet, og ble det ledende selskapet for utstyr knyttet til sykling med hund. Springer har siden blitt solgt i mange land over store deler av verden. I tillegg til nærområdene som Norge, Sverige og Danmark, kan man nevne USA, Japan, Tyskland, Nederland og Frankrike som eksempler. Det er pr dato produsert og solgt ca. 700 000 Springere til de ulike landene.

Selskapet har i dag sitt hovedsete i Drammen. Her blir Springer produktet produsert og distribuert til forhandlere i de ulike landene.

Springer er registrert varemerke i Norge, USA, Storbritannia, Benelux-landene, Italia, Tyskland, Østerrike og Finland.